Beslisnota's Kamerbrief met Kabinetsreactie op het SEO-evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's Kamerbrief met Kabinetsreactie op het SEO-evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) (PDF | 27 pagina's | 16,1 MB)