Beslisnota bij Kamerbrief over impactanalyses op het commissievoorstel omtrent een European Health Data Space

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over impactanalyses op het commissievoorstel omtrent een European Health Data Space (PDF | 4 pagina's | 1,4 MB)