Beslisnota bij Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie' (PDF | 5 pagina's | 2,0 MB)