Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies COVID-19-vaccinatie kinderen 0,5 - 4 jaar

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies COVID-19-vaccinatie kinderen 0,5 - 4 jaar (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)