Beslisnota bij Kamerbrief over afwegingskader en publieke sturing generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over afwegingskader en publieke sturing generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)