Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst van de onderhandelingen in de Raad over het EU-voorstel IMVO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief inzake uitkomst van de onderhandelingen in de Raad omtrent het EU-voorstel IMVO (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)