Beslisnota bij Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (PDF | 5 pagina's | 165 kB)