Beslisnota bij Nationaal handboek crisisbeheersing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nationaal handboek crisisbeheersing (PDF | 2 pagina's | 140 kB)