Belisnota bij Kamerbrief over voortgang plannen beleid pgb en ontwikkelingen pgb 2.0

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

Belisnota bij Kamerbrief over voortgang plannen beleid pgb en ontwikkelingen pgb 2.0 (PDF | 5 pagina's | 1,6 MB)