Beslisnota bij Kamerbrief over nota wijziging van Opiumwet over toevoegen van derde lijst met doel het tegengaan van productie van en handel in nieuwe psychoactieve stoffen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nota wijziging van Opiumwet over toevoegen van derde lijst met doel het tegengaan van productie van en handel in nieuwe psychoactieve stoffen (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)