Beslisnota bij Kamerbrief over Veegbrief begrotingsmutaties 2022 ministerie van Financiën

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Veegbrief begrotingsmutaties 2022 ministerie van Financiën (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)