Beslisnota's deel 1 bij Kamerbrief over actieve openbaarmaking beslisnota's bij Najaarsnota 2022 en 2e suppletoire begroting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's deel 1 bij Kamerbrief over actieve openbaarmaking beslisnota's bij Najaarsnota 2022 en 2e suppletoire begroting (PDF | 4 pagina's | 663 kB)