Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging beleidsregels voor de toepassing van de sluis voor dure geneesmiddelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging beleidsregels voor de toepassing van de sluis voor dure geneesmiddelen (PDF | 5 pagina's | 2,4 MB)