Beslisnota Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023 2026

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023 2026 (PDF | 2 pagina's | 155 kB)