Beslisnota bij Kamerbrief over stopzetting actieve werving internationale studenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stopzetting actieve werving internationale studenten (PDF | 1 pagina | 116 kB)