Beslisnota bij Kamerbrief nadere uitwerking programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief nadere uitwerking programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)