Beslisnota bij Landelijk Crisisplan Digitaal

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Landelijk Crisisplan Digitaal (PDF | 3 pagina's | 200 kB)