Beslisnota bij Kamerbrief over hoofdlijnen andere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over hoofdlijnen andere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)