Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)