Beslisnota bij aanbiedingsbrief concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 140 kB)