Beslisnota bij Aanbiedingsbrief beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 81 kB)