Beslisnota's bij Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV (PDF) | 14 pagina's | (6,7 MB)