Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) (PDF | 2 pagina's | 106 kB)