Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie amendement over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie amendement over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers (PDF | 1 pagina | 121 kB)