Beslisnota bij Nationaal Programma CE 2023-2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nationaal Programma CE 2023-2030 (PDF | 17 pagina's | 445 kB)