Kamerbrief over Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Staatsscretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Zij gaat in op belangrijke punten uit het programma en geeft haar beleidsreactie.

Kamerbrief over Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (PDF | 7 pagina's | 517 kB)

De staatssecretaris gaat daarnaast in op de volgende 2 rapporten:

  • de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ;
  • de verkenning  'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en energietransitie voor brede welvaart' van de Sociaal-Economische Raad (SER).