Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko (PDF | 1 pagina | 62 kB)