Beslisnota bij Kamerbrief over Planningsoverzicht Koninkrijksrelaties 20223

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Planningsoverzicht Koninkrijksrelaties 20223 (PDF | 1 pagina | 65 kB)