Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief NSN aan CBS over communicatie nieuwe Donorwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief NSN aan CBS over communicatie nieuwe Donorwet (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)