Beslisnota bij Kamerbrief over sluiting termijn indiening 3e ronde NFG en vervolgproces

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over sluiting termijn indiening 3e ronde NFG en vervolgproces (PDF | 1 pagina | 102 kB)