Beslisnota bij Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla (PDF | 2 pagina's | 196 kB)