Beslisnota bij Versterken medezeggenschap in het mbo

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Versterken medezeggenschap in het mbo (PDF | 5 pagina's | 167 kB)