Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe (PDF | 6 pagina's | 118 kB)