Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport 'Synthetic embryos: an ethical reflection'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport 'Synthetic embryos: an ethical reflection' (PDF | 2 pagina's | 765 kB)