Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken 2e tranche investeringsimpuls verkeersveiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken 2e tranche investeringsimpuls verkeersveiligheid (PDF | 4 pagina's | 177 kB)