Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vervanging tapsysteem politie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vervanging tapsysteem politie (PDF | 2 pagina's | 94 kB)