Beslisnota bij Kamerbrief Balanced Approach Schiphol

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Balanced Approach Schiphol (PDF | 2 pagina's | 136 kB)