Beslisnota bij Kamerbrief bij studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers (PDF | 6 pagina's | 1,0 MB)