Beslisnota bij jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023 (PDF | 2 pagina's | 203 kB)