Beslisnota bij Kamerbrief over Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start (PDF | 3 pagina’s | 1,5 MB)