Beslisnota bij Uitstelbrief over nota integriteit openbaar bestuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief over nota integriteit openbaar bestuur (PDF | 1 pagina | 107 kB)