Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 3 pagina's | 2,0 MB)