Beslisnota bij Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver (PDF | 3 pagina's | 150 kB)