Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsbrief Wmo 2015

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsbrief Wmo 2015 (PDF) | 5 pagina's | (199,21 KB)