Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang aanwijzing aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende maatregelen Wlz-zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang aanwijzing aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende maatregelen Wlz-zorg (PDF | 4 pagina’s | 1,2 MB)