Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (PDF | 1 pagina | 102 KB)