Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek nadere motivatie vertrouwelijkheid stukken politie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek nadere motivatie vertrouwelijkheid stukken politie (PDF) | 2 pagina’s | (138,7 KB)