Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek naar oversterfte

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek naar oversterfte (PDF | 2 pagina's| 628 KB)