Beslisnota bij Kamervragen over toepassing MKB-toets bij wetgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over toepassing MKB-toets bij wetgeving (PDF | 2 pagina's | 147 kB)