Beslisnota bij Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting gasopslag Bergermeer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting gasopslag Bergermeer (PDF | 1 pagina | 67 KB)